Bất lực nhìn vợ bị chủ nợ cưỡng dâm

1 2 Zoom+ 4.573 64% 14 8

Bất lực nhìn vợ bị chủ nợ cưỡng dâm, vay tiền để làm ăn nhưng bị phá sản người đàn ông không có tiền trả lãi mẹ đẻ lãi con chẳng mấy tiền lãi đã gấp mấy lần tiền gốc, số tiền nợ quá lớn ngày nào người đàn ông này cũng bị chủ nợ đến nhà đòi, thấy người đàn ông đã hết tiền trong nhà không còn món đồ gì giá trị lại thấy vợ của người đàn ông quá ngon chủ nợ đã đè vợ của người đàn ông ra hiếp để trừ nợ dần.