Sung sướng cùng em thư ký trẻ trong chuyến công tác

1 2 Zoom+ 1.694 67% 6 3

Sung sướng cùng em thư ký trẻ trong chuyến công tác, mới tuyển được em thư ký mới đang trong thời gian thử việc nhưng lão sếp già đã thích em thư ký xinh đẹp rồi chuyến công tác lần này gặp đối tác vô cùng quan trọng lão sếp già đã cho luôn cả em thư ký đi cùng vì đã có vợ nên lão sếp phải nói dối vợ, đến nơi sau khi thuê khách sạn xong lão sếp đã rủ em thư ký lên phòng địt và hứa hẹn với em rất nhiều.